Szkolenie: Belfer-6  Prezentacja z tabletu – to proste!

Opis szkolenia

Przygotowujesz prezentacje na prowadzone przez siebie zajęcia? Zadajesz prace uczniom, których elementem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej? Poznaj narzędzia umożliwiające proste, szybkie i przyjemne przygotowanie odpowiednich materiałów na tablecie, a następnie ich zaprezentowanie na forum. Naucz się dobierać aplikacje w zależności na przykład od: zakładanych celów wystąpienia; czasu, który możesz poświęcić na przygotowanie; formy, w jakiej prezentacja będzie udostępniona. Wszystkie wymienione zagadnienia i wiele więcej zostaną omówione w czasie szkolenia: "iBelfer-6 Prezentacja z tabletu - to proste!"

Najbliższe terminy

Zapisz się wybierając
pasujący Ci termin

19 grudnia 2017, wtorek
po południu (g. 15:45 - 19:45)

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań Apple (tabletów iPad oraz komputerów z systemem MAC OS X) w pracy dydaktycznej, administracyjnej oraz w zastosowaniach osobitych.

Wymagania wstępne

Wskazana jest podstawowa umiejętność posługiwania się urządzeniami z ekranem dotykowym (smartfon, tablet).

Przydatna będzie także wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki, szczególnie z iBelfer-1 Tablet w edukacji - zaczynamy.

Cele

 1. Poznanie możliwości wykorzystania tabletów jako narzędzia prezentera - zarówno do przygotowywania prezentacji, prowadzenia wystąpienia na żywo oraz przygotowywania publikacji internetowych.
 2. Poznanie różnych narzędzi (aplikacji, serwisów), które można stosować w zależności od formy i czasu prezentacji, tak by uzyskać zakładany efekt przy odpowiednim nakładzie pracy.
 3. Nabycie umiejętności zaplanowania zadań związanych z przygotowywaniem przez uczniów krótszych (np. jako podsumowanie lekcji lub wykonanego zadania) lub dłuższych (np. na zakończenie projektu) prezentacji.

Treści kształcenia

 1. Wprowadzenie do zasad przygotowania wystąpień publicznych - cechy dobrego wystąpienia i towarzyszącej mu prezentacji
 2. Tworzenie prezentacji od podstaw w programie Keynote na iPadzie
  • Omówienie programu
  • Korzystanie z gotowych szablonów i ich modyfikowanie
  • Dodawanie grafiki (własnej oraz pobranej z internetu)
  • Narzędzia edycji grafiki (m.in. przycinanie, maskowanie kształtem, zmiana kolorów i ustawienia przezroczystości)
  • Dodawanie wykresów oraz tabel
  • Wstawianie filmów i ich odtwarzanie
  • Osadzanie modeli trójwymiarowych
  • Animacje przejść oraz obiektów na slajdach
  • Korzystanie z narzędzi prezentera wbudowanych w program
 3. Aplikacja i serwisy wzbogacające prezentowane treści poprzez:
  • Przygotowanie materiałów w zewnętrznych aplikacjach i osadzenie ich w prezentacji,
  • Pobieranie filmów z serwisów internetowych i osadzanie w prezentacji,
 4. Niezbędnik prezentera - czyli, m.in.:
  • Podłączanie tabletu do projektora/monitora
  • Korzystanie ze zdalnego sterowania w postaci telefonu, zegarka lub dedykowanego urządzenia
  • Co warto mieć ze sobą, żeby prezentacja zawsze się udała
 5. Korzystanie z prezentacji przygotowanych w PowerPoint na iPadzie - porady
 6. Przegląd innych aplikacji (m.in. Tawe, Vidra), w których można przygotować prezentację na tablecie w zależności od czasu, który możemy na to poświęcić.
 7. Zachowanie "na scenie": czego unikać i jak "manipulować" publicznością
 8. Wygląd ma znaczenie - jak się przygotować i ubrać
 9. Publikowanie i udostępnianie prezentacji oraz prawa autorskie
 10. Planowanie pracy uczniów - zadania oraz ocena wystąpień

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej,
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności,
 • materiały dodatkowe, rozszerzające zagadnienia poznane podczas szkolenia oraz takie, które nie były podczas niego omawiane.

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy tablecie i/lub komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji tablet i/lub komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny iOS 9.3.5 lub nowszy wraz z wbudowanymi aplikacjami,
 • przeglądarka Safari,
 • Pakiet iWorks (Keynote, Pages, Numbers)
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.