Szkolenie: iBelfer-5  Tablet zamiast tablicy z programem Explain Everything

Opis szkolenia

Szkolenie "iBelfer-5 Tablet zamiast tablicy z programem Explain Everything Collaboration" jest dla Ciebie, jeśli chcesz poznać możliwość wykorzystania iPada zamiast interaktywnej tablicy multimedialnej. Podczas zajęć dowiesz się jak poprowadzić lekcję na żywo korzystając z Explain Everything, przygotować z jego pomocą prezentację składającą się z różnorodnych materiałów multimedialnych (w tym odręcznie tworzonych rysunków i animacji), a także jak ją ewentualnie przekształcić w materiał wideo z nagraną narracją w stylu znanym z Khan Academy. Zademonstrowane zostaną również możliwości wykorzystania programu Explain Everything do pracy uczniów i nauczyciela nad wspólną tablicą z wielu urządzeń w czasie rzeczywistym, jak również pomysły na zadania i projekty, do wykonania których program doskonale się nadaje.

Najbliższe terminy

Zapisz się wybierając
pasujący Ci termin

5 grudnia 2017, wtorek
po południu (g. 15:45 - 19:45)

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań Apple (tabletów iPad oraz komputerów z systemem MAC OS X) w pracy dydaktycznej, administracyjnej oraz w zastosowaniach osobitych.

Wymagania wstępne

Wskazana jest podstawowa umiejętność posługiwania się urządzeniami z ekranem dotykowym (smartfon, tablet).

Przydatna będzie także wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki, szczególnie z iBelfer-1 Tablet w edukacji - zaczynamy.

Cele

 1. Poznanie możliwości wykorzystania tabletów zamiast tablicy multimedialnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 2. Zapoznanie się z możliwością wykorzystania programu Explain Everything - Wyjaśnij wszystko do nagrywania materiałów edukacyjnych oraz ich publikacji w sieci.

Treści kształcenia

 1. Omówienie, czym jest Explain Everything i jak działa, skąd go pobrać i na jakie systemy oraz urządzenia jest dostępny.
 2. EE jako biała tablica w czasie lekcji, wykładów i warsztatów:
  • przygotowania przed lekcją, czyli co należy zgromadzić i jak się przygotować, by efektywnie wykorzystać możliwości EE, 
  • przykłady wykorzystania w czasie lekcji (rysowanie i pisanie, wykorzystanie grafiki, w tym zdjęć, schematów, dokumentów PDF, prezentacji oraz filmów),
  • poznanie narzędzi wbudowanych i możliwości wykorzystania materiałów wcześniej przygotowanych w programie EE,
  • osadzanie materiałów zewnętrznych w projektach EE,
  • dodawanie nagrań i zdjęć wykonanych samodzielnie.
 3. Nagrywanie screencastów/ webcastów dla uczniów i studentów: 
  • ogólne zasady i przygotowanie do nagranie, 
  • realizacja nagrania, 
  • edycja projektu,
  • publikacja nagrania - rożne sposoby i możliwości.
 4. Jednoczesna praca wielu osób nad zawartością pojedynczej tablicy na wielu urządzeniach w czasie rzeczywistym.
 5. Portal wymiany projektów - jak z niego korzystać wyszukując ciekawe projekty oraz publikować prace własne oraz naszych uczniów.
 6. Kwestie techniczne, czyli np. jak się łączyć z projektorem lub monitorem, udostępniać materiały dla siebie i studentów, jak korzystać z projektów EE na komputerze. 

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej,
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności,
 • materiały dodatkowe, rozszerzające zagadnienia poznane podczas szkolenia oraz takie, które nie były podczas niego omawiane.

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy tablecie i/lub komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji tablet i/lub komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny iOS 9.3.5 lub nowszy wraz z wbudowanymi aplikacjami,
 • przeglądarka Safari,
 • Pakiet iWorks (Keynote, Pages, Numbers)
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.