Szkolenie: iBelfer-4  Tworzenie elektronicznych zasobów na tablet do zajęć edukacyjnych dla uczniów i wspólnie z nimi (iTunes U)

Opis szkolenia

Szkolenie "iBelfer-4 Tworzenie elektronicznych zasobów na tablet do zajęć edukacyjnych dla uczniów i wspólnie z nimi (iTunes U)" jest dla Ciebie, jeśli chcesz poznać możliwość wykorzystania bezpłatnej usługi do tworzenia i udostępniania elektronicznych szkoleń.

Podczas zajęć przedstawiona zostanie usługa iTunes U z poziomu użytkownika i twórcy kursów w różnych scenariuszach użycia: jako pełny kurs przedmiotowy wspomagający lekcje tradycyjne oraz prowadzone z wykorzystaniem iPadów, materiały uzupełniające (przy nauczaniu z wykorzystaniem Blended Learning), kursy dotyczące wybranych lekcji lub tematów. Dodatkowo w czasie szkolenia wykorzystane zostaną i omówione dodatkowe usługi i aplikacje umożliwiające wzbogacenie tworzonych kursów i prowadzonych zajęć. Omówione zostaną także mechanizmy udostępniania prac i ich oceny na platformie iTunes U.

Najbliższe terminy

Zapisz się wybierając
pasujący Ci termin

9 stycznia 2018, wtorek,
po południu (g. 15:45 - 19:45)

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań Apple (tabletów iPad oraz komputerów z systemem MAC OS X) w pracy dydaktycznej, administracyjnej oraz w zastosowaniach osobitych.

Wymagania wstępne

Wskazana jest podstawowa umiejętność posługiwania się urządzeniami z ekranem dotykowym (smartfon, tablet).

Przydatna będzie także wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki, szczególnie z iBelfer-1 Tablet w edukacji - zaczynamy.

Cele

 1. Poznanie możliwości tworzenia elektronicznych zasobów i szkoleń oferowanych w ramach usługi iTunes U do wykorzystania przez uczniów na urządzeniach z systemem iOS (iPad, iPod, iPhone).
 2. Zapoznanie się z gotowymi materiałami dostępnymi w ramach usługi iTunes U, które można wykorzystać podczas prowadzonych zajęć oraz do własnej nauki.

Treści kształcenia

 1. Omówienie usługi iTunes U oraz różnych sposobów i scenariuszy jej wykorzystania.
 2. Demonstracja przykładowego kursu stworzonego w iTunes U z punktu widzenia ucznia i nauczyciela:
  • Zapisywanie się na kurs
  • Przegląd dostępnych w ramach kursu materiałów oraz aktywności,
  • Interakcja między prowadzącym a uczestnikiem szkolenia,
  • Ocenianie prac przez nauczyciela i tworzenie informacji zwrotnej.
 3. Omówienie sposobu wyszukiwania bezpłatnych zasobów w ramach iTunes U ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dostępnych w języku Polskim.
 4. Stworzenie fragmentu kursu na podstawie materiałów udostępnionych przez prowadzącego szkolenie - zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami serwisu z punktu widzenia nauczyciela - autora szkoleń.
  • Tworzenie informacji na temat kursu i jego prowadzącego
  • Ustawienia kursu - w tym harmonogram zajęć,
  • Dodawanie konspektu,
  • Tworzenie publikacji w ramach kursu i dodawanie zadań (aktywności),
  • Umieszczanie forów dyskusyjnych i praca z nimi,
  • Dodawanie zasobów w postaci filmów, zdjęć, dokumentów (np. tekstowych, prezentacji multimedialnych, dokumentów w formacie PDF), książek, linków do serwisów WWW oraz aplikacji.
  • Ustalanie praw dostępu oraz zarządzanie studentami i ocena ich pracy,
  • Zarządzanie kursami,
  • Tworzenie szkolnej witryny ze wszystkimi kursami.
 5. Omówienie planowania własnego kursu iTunes U zgodnie z przyjętymi założeniami.
 6. Omówienie możliwości wykorzystania tworzenia kursów iTunes U w ramach projektów edukacyjnych.
 7. Omówienie przydatnych podczas tworzenia kursów iTunes U aplikacji i serwisów internetowych.
 8. iTunes U Course Manager -wykorzystanie komputera przy tworzeniu zasobów w ramach szkoleń iTunes U.
 9. Dyskusja na temat poznanych możliwości i pomysłów na ich wykorzystanie podczas zajęć edukacyjnych.

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej,
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności,
 • materiały dodatkowe, rozszerzające zagadnienia poznane podczas szkolenia oraz takie, które nie były podczas niego omawiane.

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy tablecie i/lub komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji tablet i/lub komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny iOS 9.3.5 lub nowszy wraz z wbudowanymi aplikacjami,
 • przeglądarka Safari,
 • Pakiet iWorks (Keynote, Pages, Numbers)
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.