Szkolenie: iBelfer-3 Tworzenie i korzystanie z multimediów oraz rozszerzonej rzeczywistości na tablecie

Opis szkolenia

Szkolenie "iBelfer-3 Tworzenie i korzystanie z multimediów oraz rozszerzonej rzeczywistości na tablecie" jest dla Ciebie, jeśli chcesz poznać serwisy i programy umożliwiające wzbogacenie zajęć o materiały multimedialne i rozszerzoną rzeczywistość. Podczas zajęć omówimy przykłady gotowych, bezpłatnych aplikacji oferujących treści w rozszerzonej rzeczywistości do wykorzystania na lekcjach rożnych przedmiotów oraz na różnych etapach edukacyjnych. Zademonstrujemy także aplikacje, pozwalające na tworzenie własnych zasobów multimedialnych (np. filmów czy awatarów) oraz materiałów rozszerzających rzeczywistość (np. pozwalających ożywić gazetkę szkolną lub zorganizować grę edukacyjną). Materiały takie możesz przygotować Ty dla swoich uczniów lub oni dla Ciebie w ramach zadań i projektów!

Najbliższe terminy

Zapisz się wybierając
pasujący Ci termin

21 listopada 2017
po południu (g. 15:45 - 19:45)

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań Apple (tabletów iPad oraz komputerów z systemem MAC OS X) w pracy dydaktycznej, administracyjnej oraz w zastosowaniach osobitych.

Wymagania wstępne

Wskazana jest podstawowa umiejętność posługiwania się urządzeniami z ekranem dotykowym (smartfon, tablet).

Przydatna będzie także wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki, szczególnie z iBelfer-1 Tablet w edukacji - zaczynamy.

Cele

 1. Poznanie różnych pomysłów na zaangażowanie uczniów w przebieg zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, w szczególności iPadów.
 2. Nauczenie się wyszukiwania, tworzenia i wykorzystania multimedialnych i interaktywnych materiałów edukacyjnych na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 3. Poznanie serwisów umożliwiających tworzenie w/w materiałów oraz dostarczających treści, które można wykorzystać podczas ich przygotowywania.

Treści kształcenia

 1. Omówienie różnych sposobów i scenariuszy wykorzystania materiałów multimedialnych (gotowych i tworzonych przez uczniów i nauczycieli) w ramach zajęć z różnych przedmiotów oraz na różnych etapach edukacyjnych.
 2. Demonstracja kilku przykładowych programów edukacyjnych oferujących multimedialne materiały lub rozszerzoną rzeczywistość (np. Anatomy 4D, Gniezno 3D, Wirtualna wystawa wynalazków, Elements 4D, Muzeum Powstania Warszawskiego, iSolarSystemAR, Quiver, SkyView, Mały Książe, Ciało Człowieka, The Pyramids).
 3. Nagrywanie różnego rodzaju materiałów filmów z wykorzystaniem programu Aparat. Filmy poklatkowe, przyspieszone oraz zwykłe.
 4. Tworzenie nagrań z wykorzystaniem awatara w programie Tellagami:
  • Omówienie w jakich przypadkach warto sięgnąć po to narzędzie do przygotowania treści dla uczniów lub jako zadanie do wykonania w ramach lekcji lub projektu.
  • Demonstracja działania programu i efektów końcowych,
  • Nagrywanie własnych komunikatów w postaci animowanego awatara.
 5. Wykorzystanie programu iMovie do edycji i montażu filmów:
  • Tworzenie zapowiedzi filmowych z wykorzystaniem wideo i zdjęć,
  • Edycja i montaż filmu w programie iMovie:
   1. Dodawanie czołówki,
   2. Przycinanie filmów, wstawienie efektów przejść,
   3. Dodawanie napisów i podpisów,
   4. Dodawanie podkładu muzycznego,
   5. Dodawanie narracji,
   6. Dodawanie napisów końcowych.
  • Publikowanie gotowego nagrania
 6. Nagrywanie, montowanie i publikacja materiałów audio w programie Hokusai 2. 
 7. Tworzenie własnych materiałów rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem serwisu i programu Aurasma.
 8. Omówienie aplikacji i serwisów internetowych przydatnych przy tworzeniu multimedialnych materiałów.
 9. Dyskusja na temat poznanych możliwości i pomysłów na ich wykorzystanie podczas zajęć edukacyjnych.

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej,
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności,
 • materiały dodatkowe, rozszerzające zagadnienia poznane podczas szkolenia oraz takie, które nie były podczas niego omawiane.

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy tablecie i/lub komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji tablet i/lub komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny iOS 9.3.5 lub nowszy wraz z wbudowanymi aplikacjami,
 • przeglądarka Safari,
 • Pakiet iWorks (Keynote, Pages, Numbers)
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.