Szkolenie: iBelfer-2  Jak zaangażować uczniów używając tabletów

Opis szkolenia

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób korzystając na lekcji z iPadów zaangażować uczniów do udziału w zajęciach? Jeśli tak to szkolenie "iBelfer-2 Jak zaangażować uczniów używając tabletów" jest dla Ciebie!

Podczas szkolenia omówimy, w jaki sposób korzystając z bezpłatnych serwisów wyszukiwać oraz przygotowywać dla uczniów (lub z nimi) ciekawe i wciągające zadania multimedialne, gry, quizy, prezentacje interaktywne oraz internetowe tablice do wspólnej pracy nad zamieszczanymi na nich materiałami. Skorzystamy w tym celu m.in. z Nearpod, LearningApps, Kahoot oraz Padlet. Co ważne - do korzystania z wymienionych usług nie będzie konieczne zakładanie kont przez uczniów! Przy okazji pracy nad materiałami poznamy lepiej aplikacje takie jak Notatki, Aparat oraz iBooks oraz inne programy ułatwiające tworzenie treści lub jej udostępnianie podczas lekcji.

Najbliższe terminy

Zapisz się wybierając
pasujący Ci termin

7 listopada 2017, wtorek,
po południu (g. 15:45 - 19:45)

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań Apple (tabletów iPad oraz komputerów z systemem MAC OS X) w pracy dydaktycznej, administracyjnej oraz w zastosowaniach osobitych.

Wymagania wstępne

Wskazana jest podstawowa umiejętność posługiwania się urządzeniami z ekranem dotykowym (smartfon, tablet).

Przydatna będzie także wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki, szczególnie z iBelfer-1 Tablet w edukacji - zaczynamy.

Cele

 1. Poznanie różnych pomysłów na zaangażowanie uczniów w przebieg zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, w szczególności iPadów.
 2. Nauczenie się wyszukiwania, tworzenia i wykorzystania multimedialnych i interaktywnych materiałów edukacyjnych na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 3. Poznanie serwisów umożliwiających tworzenie w/w materiałów oraz dostarczających treści, które można wykorzystać podczas ich przygotowywania.

Treści kształcenia

 1. Poznanie sposobów angażowania uczniów do pracy podczas zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, w szczególności iPadów w różnych scenariuszach użycia (1:1, 1:n - czyli gdy każdy uczeń ma dostęp do urządzenia lub urządzeń jest mniej niż uczniów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy tylko nauczyciel korzysta z tabletu).
 2. Serwis Nearpod:
  • Omówienie zasad działania i możliwości wykorzystania serwisu, w tym narzędzi bezpłatnych oraz dostępnych w ramach abonamentu,
  • Przykład działania i poznanie serwisu z punktu widzenia ucznia,
  • Rejestracja konta nauczyciela - twórcy prezentacji,
  • Wyszukiwanie i przeglądanie dostępnych zasobów,
  • Tworzenie własnej prezentacji
  • Ćwiczenie w prowadzeniu zajęć przy pomocy stworzonej prezentacji,
  • Współdzielenie prezentacji z innymi użytkownikami serwisu.
 3. Serwis LearningApps:
  • Omówienie zasad działania i możliwości wykorzystania serwisu,
  • Wyszukiwanie i przeglądanie dostępnych zasobów i ich rodzajów,
  • Dyskusja nad różnymi scenariuszami wykorzystania serwisu,
  • Rejestracja konta nauczyciela - twórcy zasobów,
  • Tworzenie własnych zadań na przykładzie kilku dostępnych szablonów,
  • Ćwiczenie w udostępnianiu zasobów (m.in. przez QR-Cody),
  • Tworzenie i zarządzanie klasą w serwisie LeaningApps, w tym omówienie różnić pomiędzy kontami stworzonymi przez nauczyciela dla uczniów i tymi, które uczniowie mogą utworzyć samodzielnie.
 4. Serwis Padlet
  • Omówienie działania "internetowej tablicy ogłoszeń" i sposobu jej działania,
  • Przykład działania i poznanie serwisu z punktu widzenia ucznia,
  • Rejestracja konta nauczyciela w serwisie,
  • Tworzenie tablicy i modyfikacja jej ustawień,
  • Dodawanie edytowanie różnych treści do tablicy w postaci postów (ogłoszeń),
  • Udostępnianie tablicy (uczniom i innym nauczycielom), edycja uprawnień i współpraca.
 5. Serwis Kahoot
  • Omówienie usługi, jej zalet, wad i scenariuszy użycia podczas lekcji,
  • Przykład działania i poznanie serwisu z punktu widzenia ucznia,
  • Rejestracja konta nauczyciela w serwisie,
  • Tworzenie quizu,
  • Udostępnianie quizu i prowadzenie zajęć z jego użyciem.
 6. Dyskusja na temat poznanych możliwości i pomysłów na ich wykorzystanie podczas zajęć edukacyjnych.

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej,
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności,
 • materiały dodatkowe, rozszerzające zagadnienia poznane podczas szkolenia oraz takie, które nie były podczas niego omawiane.

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy tablecie i/lub komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji tablet i/lub komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny iOS 9.3.5 lub nowszy wraz z wbudowanymi aplikacjami,
 • przeglądarka Safari,
 • Pakiet iWorks (Keynote, Pages, Numbers)
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.