Szkolenie: iBelfer-1 Tablet w edukacji – zaczynamy

Opis szkolenia

Chcesz poznać możliwości wykorzystania mobilnych technologii w pracy własnej, uczeniu się i nauczaniu? Jeśli tak to szkolenie "iBelfer-1 - Tablet w edukacji - zaczynamy" jest dla Ciebie! Omówimy nie tylko podstawy korzystania z systemu iOS oraz wbudowanych aplikacji, ale także ich zastosowanie w pracy nauczyciela - własnej oraz z uczniami. Pokażemy jak szybko tworzyć notatki, dokumenty tekstowe, prezentacje, arkusze kalkulacyjne oraz materiały multimedialne (w tym nagrania audio-wideo oraz animacje). Zademonstrujemy jak sprawnie dzielić się materiałami z innymi osobami nie tylko w klasie. Pokażemy jak korzystać z bogatej biblioteki oprogramowania i książek dostępnych na iPady, jak je wyszukiwać i gdzie szukać inspiracji na scenariusze lekcji. Pobawimy się rozszerzoną rzeczywistością, za pomocą której można wzbogacić lekcje np. o początkach państwa Polskiego czy naukę o człowieku. Serdecznie zapraszamy na pierwsze szkolenie ze ścieżki iBelfer - z jabłkiem nie tylko do szkoły! Poznasz podstawy i możliwości ekosystemu związanego z tabletem Apple i podejmiesz decyzję co Cię interesuje oraz w jakim kierunku rozwijać swoje umiejętności korzystając z kolejnych bezpłatnych szkoleń w ramach ścieżki.

Najbliższe terminy

Zapisz się wybierając
pasujący Ci termin

24 października 2017, wtorek,
po południu (g. 15:45 - 19:45)

 

 

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań Apple (tabletów iPad oraz komputerów z systemem MAC OS X) w pracy dydaktycznej, administracyjnej oraz w zastosowaniach osobitych.

Wymagania wstępne

Wskazana jest podstawowa umiejętność posługiwania się urządzeniami z ekranem dotykowym (smartfon, tablet).

Cele

 1. Poznanie podstaw posługiwania iPadem i jego systemem operacyjnym (iOS), jego konfiguracji  oraz dostarczonych z system aplikacji.
 2. Zapoznanie się z możliwością wykorzystania tabletów firmy Apple podczas zajęć lekcyjnych oraz do pracy własnej nauczyciela i ucznia.
 3. Poznanie ekosystemu związanego z iPadami i systemem iOS - możliwości wyszukiwania i pobierania m.in.: aplikacji, książek i szkoleń - w tym zasobów bezpłatnych.

Treści kształcenia

 1. Podstawy poruszania się po systemie operacyjnym iOS oraz jego konfiguracji.
 2. Przedstawienie różnych scenariuszy wykorzystania iPadów w procesie dydaktyczny.
 3. Krótkie omówienie aplikacji dostarczonych z urządzeniem, m.in.:
  • Notatki - program do tworzenia notatek składających się z tekstu, zdjęć, odręcznych szkiców - idealnie nadający się jako "zeszyt" dla uczniów
  • Aparat - program do robienia zdjęć I nagrywania filmów,
  • Zdjęcia - aplikacja pozwalająca zarządzać biblioteką multimediów oraz oferująca podstawowe narzędzia edycji fotografii,
  • Keynote - program do tworzenia prezentacji, pozwalający otwierać także pliki w formacie PowerPoint,
  • Pages - edytor tekstu pozwalający tworzyć i edytować dokumenty także w formacie Word,
  • Numbers - arkusz kalkulacyjny, pozwalający otwierać pliki w formacie Excel,
  • iMovie - program do edycji wideo,
  • iBooks - czytnik książek elektronicznych, oferujący dostęp do bogatych zbiorów książek w różnych językach, mający wiele bezpłatnych pozycji z klasyki literatury - w tym lektur szkolnych,
  • Safari - przeglądarka www - korzystanie z zasobów sieci internet,
  • iTunes U - dostęp do bazy bezpłatnych szkoleń elektronicznych i możliwość tworzenia własnych kursów.
 4. Demonstracja wyszukiwania i instalacji: aplikacji dla system iOS, książek, kursów, filmów oraz muzyki.
 5. Omówienie przykładowych aplikacji edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów, w tym aplikacji rozszerzonej rzeczywistości.
 6. Omówienie dodatkowego wyposażenia przeznaczonego dla iPadów, m.in.: Apple TV, przejściówek umożliwiających podłączenie urządzenia do monitora lub projektora, rysików.
 7. Demonstracja wybranych (płatnych i bezpłatnych) aplikacji, do wykorzystania w pracy własnej lub z uczniem.
 8. Omówienie różnych scenariuszy użycia iPadów w szkole.
 9. Zapoznanie z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa używania iPadów.

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej,
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności,
 • materiały dodatkowe, rozszerzające zagadnienia poznane podczas szkolenia oraz takie, które nie były podczas niego omawiane.

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy tablecie i/lub komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji tablet i/lub komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny iOS 9.3.5 lub nowszy wraz z wbudowanymi aplikacjami,
 • przeglądarka Safari,
 • Pakiet iWorks (Keynote, Pages, Numbers)
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.